โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ : Young Business Owner Projects

Young Business Owner Projects

….ในชีวิตประจำวัน   คุณเคยคิดไหมว่ารายจ่ายส่วนใหญ่ของคุณหมดไป กับอะไรบ้าง  ผมได้พูดคุยกับที่มีอาชีพมนุษย์เงินเดือน พบว่ารายจ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับ การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค  และทราบว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ประมาณ 1,500 – 2,000 บาท  ถ้าคุณซื้อ 1,500 บาท ต่อ เดือน 1 ปี คิดเป็นเงิน 14,400 บาท  แหล่งที่ซื้อ 90 เปอร์เซ็นต์ ซื้อจากห้างซุปเปอร์มาร์คเก็ต เช่น โลตัส, บิ๊กซี, คาร์ฟู ฯลฯ  แล้วแต่ว่า  ใครจะสะดวก ซื้อจากห้างฯไหน ..

……ตามระบบการตลาด  คุณเป็นผู้บริโภค สินค้าที่คุณซื้อ กว่าจะถึงตัวคุณ ผ่านพ่อค้าคนกลาง  ผู้บริโภครับภาระ 100 เปอร์เซ็นต์  ผู้ผลิตเอากำไร 30 เปอร์เซ็นต์  ผู้ค้าส่ง เอากำไร 30 เปอร์เซ็นต์ ผู้ค้าปลีก เอากำไร 40  เปอร์เซ็นต์ ผู้ที่รับภาระ ทุกอย่างคือ ผู้บริโภค (คุณ) นั่นเอง

.….ถ้าคุณให้คุณเลือกซื้อสินค้า  คุณคิดว่า คุณจะเลือกจากที่ไหน.?  แน่นอน ทุกคนต้องเลือกซื้อโดยตรงจากผู้ผลิต เพราะได้ราคาถูก..แต่เราไม่สามารถซื้อได้  เนื่องจากต้องใช้เงินจำนวนมาก คุณก็คงไม่เอาใช่มั๊ย..เพราะเกินความจำเป็น เราจึงหนีไม่พ้นต้องซื้อสินค้าจากผู้ค้าปลีก  ซึ่งก็ต้องซื้อจากห้างต่าง ๆ นั่นเอง

>>>ค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ในตัวคุณ..คลิ๊กที่นี่.!!!

Read the rest of this entry »