โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ : Young Business Owner Projects

Young Business Owner Projects

……..ปัจจุบันคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ สาเหตุเกิดเกิดจากอะไรนั้นทางการแพทย์ยังระบุไม่ชัดแน่ชัด การรักษาโรคนี้ ไม่หายขาดเพียงแต่บรรเทาเท่านั้น  เป็นโรคที่ทรมานมากเมื่อเป็นแล้วโอกาสที่จะหายยาก จุดสุดท้ายคือเสียชีวิต….แต่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้..โดยการดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ หากเป็นแล้ว..ตัวเองสามารถป้องกันการแพร่กระจาย ไปสู่อวัยวะส่วนอื่นได้หรือไม่ยับยั้งไม่ให้เกิดเชื้อเพิ่ม แต่ต้องมีความรู้พอสมควรที่จะจัดการโรคร้ายด้วยตัวเอง หลักเบื้องต้นง่ายๆ เมื่อเป็นแล้ว ควรรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ไม่ทำให้มะเร็งแพร่เชื้อได้เร็ว หรือเจริญเติบโตเร็ว รวมไปถึงอาหารของมะเร็ง คืออะไร หากเราไม่ให้อาหารให้มะเร็ง มะเร็งก็ไม่เจริญเติบโต มะเร็งก็ไม่อาจทำอะไรเราได้..เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวมะเร็ง…

มะเร็งเกิดขึ้นเร็วอย่างไร

อาจจะสรุปได้ว่า มีเหตุส่งเสริมที่สำคัญ 2 อย่างร่วมกัน อันจะทำให้เซลล์นั้นๆ ทำงานผิดปกติไป คือ
- เหตุส่งเสริม หรือเหตุที่ขึ้นอยู่กับภาวะภายในร่างกาย
- เหตุส่งเสริมที่อยู่ภายนอกร่างกาย

เหตุส่งเสริมหรือที่ขึ้นอยู่กับภาวะภายในร่างกาย

1. ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของแต่ละบุคคล โดยปกติเซลล์มะเร็งสามารถสร้างสารต่างๆ ออกมาในรูปของโปรตีน และโพลีเปปไทด์ (Polypeptides) หลายๆ ชนิด ซึ่งจะพบได้ที่พื้นผิวหรือผนังของเซลล์มะเร็ง เรียกว่า Tumor Associated Antigen -TAA) หรือ Tumor Specific Transplantation Antigen – TSTA) ตามปกติ ร่างกายของคนเรา สามารถจะรับรู้แอนติเจนชนิดนี้ จึงสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน หรือแอนติบอดีที่จะมาต้านแอนติเจนนี้ได้ จะโดยสาเหตุใดก็ตามที่ร่างกายไม่สามารถจะค้นพบ หรือไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต้านแอนติเจนนี้ได้ ก็จะเกิดเซลล์มะเร็งขึ้น
2. เชื้อชาติ มะเร็งบางชนิด จะพบมากในเฉพาะบางเชื้อชาติ เช่น มะเร็งโพรงหลังจมูก พบมากในชาวจีน เป็นต้น
3. เพศ มะเร็งบางชนิดพบมากในเพศชาย เช่น มะเร็งปอด มะเร็งตับ แต่มะเร็งบางชนิดพบมากในเพศหญิง เช่น มะเร็งเต้านม
4. อายุ มะเร็งบางชนิดพบมากในคนอายุน้อย เช่น มะเร็งของเนื้อเยื่อที่เรียกว่า Sarcoma ในขณะที่มะเร็งของเยื่อบุที่เรียกว่า Carcinoma จะพบมากในคนอายุมาก และมะเร็งบางชนิดจะพบเฉพาะในเด็กเท่านั้น เช่น มะเร็งของลูกตาชนิดเรติโนบลาสโตมา (Retinoblastoma)
5. กรรมพันธุ์ (Genetics)
6. ความผิดปกติต่างๆ เช่น ในกรณีที่เป็นไฝ หรือปานดำ มีโอกาสจะกลายเป็นมะเร็งผิวหนังเมลาโนบาชนิดร้าย (Malignant Melanoma)

>>ค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ในตัวคุณ คลิ๊กที่นี่..

Read the rest of this entry »

………..ปัจจุบันคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ สาเหตุเกิดเกิดจากอะไรนั้นทางการแพทย์ยังระบุไม่ชัดแน่ชัด การรักษาโรคนี้ ไม่หายขาดเพียงแต่บรรเทาเท่านั้น  เป็นโรคที่ทรมานมากเมื่อเป็นแล้วโอกาสที่จะหายยาก จุดสุดท้ายคือเสียชีวิต….แต่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้..โดยการดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ หากเป็นแล้ว..ตัวเองสามารถป้องกันการแพร่กระจาย ไปสู่อวัยวะส่วนอื่นได้หรือไม่ยับยั้งไม่ให้เกิดเชื้อเพิ่ม แต่ต้องมีความรู้พอสมควรที่จะจัดการโรคร้ายด้วยตัวเอง หลักเบื้องต้นง่ายๆ เมื่อเป็นแล้ว ควรรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ไม่ทำให้มะเร็งแพร่เชื้อได้เร็ว หรือเจริญเติบโตเร็ว รวมไปถึงอาหารของมะเร็ง คืออะไร หากเราไม่ให้อาหารให้มะเร็ง มะเร็งก็ไม่เจริญเติบโต มะเร็งก็ไม่อาจทำอะไรเราได้..เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวมะเร็ง…

มะเร็งคืออะไร

ที่มาของคำว่า “มะเร็ง” (Cancer)

………..คำว่ามะเร็ง หรือ Cancer มาจากคำศัพท์ในภาษากรีกว่า Carcinus หรือ Karkinos ที่แปลว่า ปู ซึ่งหมายถึง “กระบวนการไร้ระเบียบ ไม่มีอะไรมาขัดขวางการใช้อำนาจควบคุม” ที่ใช้คำนี้ อาจเป็นเพราะลักษณะการโตของก้อนมะเร็ง จะมีส่วนยื่นเข้าไปในเนื้อเยื่อปกติโดยรอบเหมือนขาปู (ฉะนั้น สัญลักษณ์ของมะเร็งหรือเครื่องหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง จึงมักใช้รูปปูเป็นเครื่องหมาย) สำหรับแขนงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับมะเร็ง เรียกว่า “Oncology” ซึ่งมาจาก Onkos ในภาษากรีก แปลว่า Tumor หรือ Mass

ความหมายของมะเร็ง
……..สำหรับความหมายของ ‘มะเร็ง’ มีการให้ความหมายที่คล้ายคลึงกันจำนวนมาก ในที่นี้ ขอนำเสนอใน 2 ความหมาย ดังนี้

1. มะเร็ง หมายถึง โรคชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะของการแบ่งเซลล์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และเซลล์เหล่านี้ มีความสามารถที่จะลุกลามเข้าไปในเนื้อเยื่ออื่นๆ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเช่น เจริญเติบโตโดยตรงเข้าไปในเนื้อเยื่อข้างเคียง (Invasion)  หรือการอพยพเคลื่อนย้ายเซลล์ไปยังตำแหน่งที่ไกลๆ (Metastasis) การเจริญเติบโตแบบไม่เป็นระเบียบของเซลล์นี้ อาจมีสาเหตุที่เกิดขึ้นภายหลัง หรือเป็นกรรมพันธุ์ โดยการกลายพันธุ์ของ DNA ภายในเซลล์ มีการทำลายข้อมูลของยีน ซึ่งเป็นตัวกำหนดหน้าที่ของเซลล์ การเคลื่อนย้าย และการควบคุมความปกติของการแบ่งตัวของเซลล์

2. โดยปกติ อวัยวะ และเนื้อเยื่อของร่างกาย จะประกอบด้วย ส่วนที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ เรียกว่า ‘เซลล์’ เซลล์ที่อยู่ตามส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย อาจจะมีลักษณะและหน้าที่การทำงานแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่การสร้าง หรือผลิตตัวเองขึ้นมาใหม่ จะเป็นในแบบเดียวกัน เซลล์จะเริ่มแก่และตายไปในที่สุด และเซลล์ตัวใหม่ ก็จะเริ่มผลิตขึ้นมาแทนที่ โดยปกติ การแบ่งตัว และการเจริญเติบโตของเซลล์ จะมีการควบคุมและเป็นไปตามลำดับขั้นตอน แต่ถ้ากรรมวิธีนี้ไม่สามารถควบคุมได้ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เซลล์ก็จะทำการแบ่งตัวต่อไปตามลำดับจนพัฒนาขึ้นมาเป็นก้อนที่เรียกว่า Tumor ก้อนนี้ อาจเป็นก้อนที่ไม่อันตราย (Benign Tumor) หรืออาจเป็นก้อนเนื้อร้าย (Malignant Tumor) ก็ได้ และมะเร็ง ก็คือชื่อของก้อนเนื้อร้ายนี้เอง การเรียกชื่อของมะเร็ง ให้เรียกชื่อจากจุดที่เริ่มต้นเป็น เช่น เริ่มเป็นที่มะเร็งเต้านม แล้วแพร่กระจายไปที่ตับ แต่จะยังคงเรียกว่า มะเร็งเต้านมอยู่ ไม่ใช่มะเร็งตับ

>>ค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ในตัวคุณ คลิ๊กที่นี่..

Read the rest of this entry »