โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ : Young Business Owner Projects

Young Business Owner Projects

………..มนุษย์ทุกคนมีความใฝ่ฝันสูงสุด คือ “ความต้องการความสมหวังในชีวิต” ตามทฤษฏีมาสโลว์

Maslow กล่าวว่า ความปรารถนาของมนุษย์นั้น ติดตัวมาแต่กำเนิด  และ ความปรารถนาเหล่านี้ จะเรียงลำดับขั้น ของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับ

.

ลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ( The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation ) Maslow เรียงลำดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็น ลำดับดังนี้

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย ( Physiological needs )
2. ความต้องการความปลอดภัย ( Safety needs )
3. ความต้องการความรัก และความเป็นเจ้าของ ( Belongingness and love needs )
4. ความต้องการได้รับความยกย่องนับถือจากผู้อื่น  ( Esteem needs )
5. ความต้องการความสมหวังในชีวิต ( Self-actualization needs )

.

…………มาสโลว์ได้กล่าวเน้นว่า ความต้องการต่าง ๆ  เหล่านี้ต้องเกิดเป็นลำดับขั้น และจะไม่มีการข้ามขั้น ถ้าขั้นที่ 1 ไม่ได้รับการตอบสนอง ความต้องการในลำดับขั้นที่ 2-5  ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ การตอบสนองที่ได้รับในแต่ละขั้นไม่จำเป็นต้องได้รับทั้ง 100%   แต่ต้องได้รับบ้างเพื่อจะได้เป็นบันไดนำไปสู่การพัฒนาความต้องการในระดับที่สูงขึ้นในลำดับขั้นต่อไป…

.

…………..สิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการเพื่อให้ตนเองไปสู่ความสำเร็จในชีวิต สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทรัพย์สิน

.

…………..ทรัพย์สินเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ คนมีทรัพย์ แสดงถึงความมั่งคั่ง ไปไหนมาไหน  มีแต่คนนับหน้าถือตา  มีบุญบารมี   คิดจะทำอะไรก็ทำได้  หากคนใดร่ำรวยมาตั้งแต่เกิดแสดงว่าคนนั้นเป็นคนมีบุญ  มีวาสนา

.

……………สำหรับคนที่ไม่มีทรัพย์สิน เปรียบเสมือนคนมีกรรม  การเป็นอยู่จะแตกต่างกับคนที่มีทรัพย์สินอย่างสิ้นเชิง พวกเขาเหล่านี้ต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้น  ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นลูกจ้าง หรือ มนุษย์กินเงินเดือน  ต้องใช้เวลาในการทำงานนานกว่าจะได้เงินสักก้อน  ซึ่งไม่เหมือน กับคนรวย ที่มีความพร้อมทุกอย่าง  อยากได้อะไร ก็ได้ตามที่ต้องการ  ส่วนคนจนอยากได้อะไรก็ได้ แค่คิดอย่างเดียว ไม่มีสิทธิ์ไปมากกว่านั้น…

.

…………..คนจนคิดเวลาคิดจะทำสิ่งใด  ส่วนใหญ่ไม่กล้าคิด เพราะคิดว่าตนเองทำไม่ได้ ไม่กล้าเสี่ยง..ยิ่งเป็นเรื่องของการลงทุน   แน่นอนหากมีใครชวนให้ทำการลงทุน  เขาจะบอกว่าไม่มีทุน เขาทำไม่ได้หลอก เขาไม่ได้เกิดมาเป็นลูกคนรวย  พ่อ แม่ จนมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จนถึงขณะนี้ยังจนอยู่  ไม่อยากทำอะไรให้เสียเวลา…แต่เขาลืมคิดไปว่า เขามีทรัพย์ตั้งมาแต่เกิด พ่อ แม่ ได้ ให้เขามาซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุด สิ่งนั้นก็คือ “ทรัพย์สินทางปัญญา” เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในจิตใจ  และเขาสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรก็ได้

.

…………..คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้นำทรัพย์สินที่มีอยู่ในจิตใจ  ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร มัวแต่คอยว่าเมื่อไหร่จะมีเงิน เมื่อไหร่จะรวย หากไม่คิดลงมือทำ ผมเชื่อแน่ว่าไม่ได้แน่นอน…

.

……………วิธีนำทรัพย์สินในจิตใจ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ คือ “การเปลี่ยนทัศนคติในทางบวก” เพียงแค่นี้คุณก็สามารถสร้างรายได้…ได้ตามที่ต้องการ

.

…………ดังนั้นจะเห็นว่าความต้องการทุกอย่างเป็นสิ่งสำคัญ  สำหรับความต้องการที่จะอยู่รอดแม้กระทั่งความรัก และความต้องการ ความเคารพยกย่องจากผู้อื่น ก็เป็นสิ่งจำเป็น หากไม่มีความต้องการใดใด เลย มันก็ไม่ต่างอะไร กับก้อนหิน ที่นับวันก็เฝ้าแต่รอการย่อยสลายไป  ความต้องการเป็นเหมือนพลังที่จะทำให้เรา สร้างสรรพสิ่ง  ซึ่งเป็นเข็มทิศที่ทำให้เราค้นพบวิถีทาง ว่าเราควรจะไปทางไหน…

.>>>ค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ในตัวคุณ..คลิ๊ก..!!!