โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ : Young Business Owner Projects

Young Business Owner Projects

:roll:ากคุณเป็นนายจ้าง คุณเคยได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับตัวคุณบ้างไหมคุณคิดว่าคุณเป็นนายจ้างที่ดีแล้วหรือยัง

ก่อนที่จะเข้าสู่บทความ..การเป็นนายจ้างที่ดี เรามาพิจารณาเรื่องที่ลูกจ้างวิพากษ์วิจารณ์นายจ้างของตัวเองดูก่อน และต่อไปนี้เป็นวิธีสู่การเป็นนายจ้างที่น่าชัง เป็นการบรรยายแยกตามลักษณะการปกครอง และบุคลิกภาพของนายจ้าง

การเป็นนายจ้างที่น่าชัง มี 9 ขั้นตอน :cry:

1. นายจ้างที่ปกครองลูกจ้างแบบเผด็จการ เอาแต่สั่งงานอย่างเดียว นายจ้างลักษณะนี้มีความมั่นใจในตัวเองสูงเกินไป

2. นายจ้างที่หยิ่ง ดูถูกลูกจ้าง ไม่เป็นกันเองกับลูกจ้าง คิดว่าลูกจ้างต้องทำงานหาเงินให้แลกกับเงินของตัวเอง

3. นายจ้างไม่ยินดียินร้ายกับกับผลงานของลูกจ้าง ไม่ว่าลูกจ้างจะทำเพื่อบริษัทมากเท่าใดก็ตาม

4. นายจ้างขาดความเป็นผู้นำ ไม่เด็ดขาดพอที่จะให้ลูกน้องยำเกรง

5. นายจ้างที่ไม่ให้ความจริงใจกับลูกน้อง คอยเอาเปรียบลูกจ้างเสมอ

6. นายจ้างที่ขาดความรับผิดชอบ ไม่ยอมรับผิดเมื่อตัวเองทำผิด ผู้เป็นนายจ้างส่วนมากแก้ผิดให้เป็นถูกได้เสมอ

7. นายจ้างที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง และยังไม่พร้อมที่จะเป็นผู้นำ

8. นายจ้างที่ไม่รับฟังความคิดเห็นความคิดเห็น  คำแนะนำใด ๆ ของลูกจ้าง

9. นายจ้างที่ขาดความยุติธรรม มีความลำเอียง ใช้อารมณ์เหนือเหตุผล

ที่กล่าวมาทั้ง 9 ขั้นตอน  คือลักษณะของนายจ้างที่ขาดความเป็นผู้นำที่ดี ทำให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพหากคุณคิดว่า คุณมีลักษณะดั่งเช่นข้อหนึ่ง ข้อใด พึงระลึกไว้เสมอว่า คุณยังไม่ใช่ลักษณะของนายจ้างหรือผู้นำในดวงใจของลูกจ้าง

อย่างไรก็ตามคุณไม่ต้องกังวลว่า คุณเป็นนายจ้างที่ไม่ดี เพราะคุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ได้

Read the rest of this entry »