โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ : Young Business Owner Projects

Young Business Owner Projects

……ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง ข้อมูลเหล่านี้อาจช่วยคุณได้ว่า ต้องทำอะไรบ้างในการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเตรียมพร้อมและวางแผนรับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม มีคนมากมายที่ต้องการความหมาย การประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องขึ้นกับใครทั้งในชีวิตการทำงานและ ชีวิตส่วนตัว ซึ่งทางที่ดีที่สุดทางหนึ่งที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้ก็คือ การเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว..

……คนที่ประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ต้องอาศัย ความรู้  แรงบันดาลใจ และการทำงานหนัก รวมถึงโชคในบางครั้งด้วย หรืออาจเรียกได้ว่าบวกเฮงนั่นเอง เพราะเขาต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่างเช่น เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ การจัดการไม่เพียงพอ ความพร้อมในการขยายตัวและ อื่นๆ

ปัญหาของธุรกิจขนาดย่อม(Small Business)

ปัญหาหลัก ๆ ที่ธุรกิจขนาดย่อมต้องเจอมากกว่าธุรกิจขาดใหญ่และจะส่งผลกระทบกับเรื่องอัตราการขยายตัวและการทำกำไร ของบริษัทรวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการเงินก็คือ

1. การขาดแคลนเงินทุน ปัญหานี้เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่มักทำให้ธุรกิจก่อตั้งใหม่ต้องล้มเหลวหากไม่มีเงินทุนในการเริ่มต้นและการจัดการที่เพียงพอ เจ้าของธุรกิจก็ไม่สามารถจัดหาและบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นได้ รวมทั้งการจ้างงานการผลิตและ ทำตลาดสินค้าหรือบริการ

2. ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการที่มีจำกัด มักปรากฏผลออกมาในรูปของการจัดการที่ไม่ดี ขาดการวางแผนที่เพียงพอมักใช้วิธีการจัดการที่ขึ้นกับคน คนเดียวและไม่ค่อยเต็มใจที่จะเปลี่ยนแบบแผนจัดการ หวงตำแหน่งไม่ค่อยเฟ้นหาพนักงานที่มีคุณภาพมาร่วมงาน ให้อำนาจและความรับผิดชอบกับผู้อื่นน้อยเกินไป

3. ขาดการวางแผนเพื่อการขยายตัว  ในอดีตนั้นระยะเริ่มต้นของธุรกิจ เจ้าของหรือผู้จัดการบริษัทขนาดเล็กมักจัดการธุรกิจและทำงานทุกอย่างด้วยตัวเอง อย่างมากก็มีคนในครอบครัวเป็นผู้ช่วย ต่อมาเมื่อธุรกิจขยายตัวขึ้น เริ่มมีการจ้างพนักงานเข้ามาทำในส่วนที่เป็นงานรูทีน

…..เมื่อธุรกิจมีการขยายตัว ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับบริษัทเสมอไป บางครั้งกลายเป็นปัญหาได้เหมือนกัน ถ้าเจ้าของธุรกิจมีความสามารถไม่เพียงพอ ไม่มีประสิทธิภาพและขาดความคิดริเริ่ม ธุรกิจอาจประสบกับช่วงของความยากลำบากและถึงขั้นล้มเหลวได้ในช่วงนี้เลยทีเดียว

Read the rest of this entry »