โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ : Young Business Owner Projects

Young Business Owner Projects

………….ารทำตลาดให้ประสบความสำเร็จ หรือ เหนือคู่แข่ง นักธุรกิจทุกคนควรศึกษา และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้ละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการตลาดของธุรกิจตัวเอง ให้ก้าวหน้า ต่อไป การตลาดเชิงกลยุทธ์ ต้องศึกษาเรื่องต่อไปนี้

หาตลาดของตัวเองให้เจอ

…………การกำหนดกลยุทธ์ให้กับธุรกิจนั้น คุณจะต้องทำความเข้าใจในสิ่งต่อไปนี้ นั่นก็คือตลาดของคุณ สินค้าของคุณ บริษัทของคุณ และคู่แข่งของคุณ

ก่อนอื่นต้องเริ่มต้นด้วยค้นหาตลาดที่ต้องการเจาะให้ชัดเจน กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอน หลังจากนั้นจึงมาวิเคราะห์คู่แข่งในตลาด เพื่อกำหนดโอกาสทางการตลาดให้กับธุรกิจ  แต่อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของตลาดในอนาคตควบคู่กันไปด้วย
……….เมื่อคุณสามารถหาคำตอบให้กับธุรกิจของคุณได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะต้องทำคือ  Defining you marketing เพื่อให้รู้ว่าคุณเข้าใจตำแห่งการตลาดของตัวเองมากแค่ไหน วิธีหนึ่งที่จะช่วยคุณได้คือการทำ Planning page for defining market ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตลาดเพื่อบอกตาแห่งสินค้าของคุณคืออะไร ตลาดที่มีอยู่เป็นของคุณหรือไม่ และจะเป็นผู้นำตลาดอย่างไร

>>ค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ในตัวคุณ คลิ๊กที่นี่..

Read the rest of this entry »