โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ : Young Business Owner Projects

Young Business Owner Projects

………….ารทำตลาดให้ประสบความสำเร็จ หรือ เหนือคู่แข่ง นักธุรกิจทุกคนควรศึกษา และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้ละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการตลาดของธุรกิจตัวเอง ให้ก้าวหน้า ต่อไป การตลาดเชิงกลยุทธ์ ต้องศึกษาเรื่องต่อไปนี้

หาตลาดของตัวเองให้เจอ

…………การกำหนดกลยุทธ์ให้กับธุรกิจนั้น คุณจะต้องทำความเข้าใจในสิ่งต่อไปนี้ นั่นก็คือตลาดของคุณ สินค้าของคุณ บริษัทของคุณ และคู่แข่งของคุณ

ก่อนอื่นต้องเริ่มต้นด้วยค้นหาตลาดที่ต้องการเจาะให้ชัดเจน กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอน หลังจากนั้นจึงมาวิเคราะห์คู่แข่งในตลาด เพื่อกำหนดโอกาสทางการตลาดให้กับธุรกิจ  แต่อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของตลาดในอนาคตควบคู่กันไปด้วย
……….เมื่อคุณสามารถหาคำตอบให้กับธุรกิจของคุณได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะต้องทำคือ  Defining you marketing เพื่อให้รู้ว่าคุณเข้าใจตำแห่งการตลาดของตัวเองมากแค่ไหน วิธีหนึ่งที่จะช่วยคุณได้คือการทำ Planning page for defining market ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตลาดเพื่อบอกตาแห่งสินค้าของคุณคืออะไร ตลาดที่มีอยู่เป็นของคุณหรือไม่ และจะเป็นผู้นำตลาดอย่างไร

>>ค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ในตัวคุณ คลิ๊กที่นี่..

หาจุดอ่อน-จุดแข็งให้ธุรกิจ

…………ในการทำธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็ก หรือใหญ่ ล้วนแล้วแต่มีจุดแข็งและจุดอ่อนทั้งสิ้น  เมื่อรู้ว่าตัวเองมีจุดแข็งและจุดอ่อนตรงไหน แล้วเริ่มปรับปรุงแก้ไข  จะช่วยเพิ่มอำนาจการแข่งขันให้กับธุรกิจได้

……….ดังนั้นคุณควรจะกลับมาค้นหาว่าองค์กรของคุณมีจุดอ่อนจุดแข็งในเรื่องใดบ้าง และเริ่มต้นทำการปรับปรุงแก้ไขเสียตั้งแต่วันนี้ เพื่อทำให้จุดอ่อนกลายเป็นจุดแข็งได้ เพิ่มอำนาจของจุดแข็ง และนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งทำความเข้าใจว่า อะไรเกิดขึ้นในตลาด

……….นักธุรกิจจะต้องวิเคราะห์ว่าธุรกิจของคุณมีจุดอ่อนจุดแข็งในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่  Market Product , Management Finance เพราะสิ่งเหล่านี้คือหัวใจหลักในการทำธุรกิจ

หลายคนคงสงสัยว่าจำเป็นด้วยหรือที่จะต้องมานั่งวิตกว่าธุรกิจตัวเองมีจุดอ่อน จุดแข็งในเรื่องใดบ้าง เพราะเพียงแค่เพียงผลิตสินค้าให้ทัน กับความต้องการของลูกค้า และทำยอดให้ได้ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็น่าจะเพียงพอแล้ว คำตอบก็คือ กลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่ที่กำหนดขึ้นมา หากไม่คำนึงถึงจุดอ่อน และจุดแข็งขององค์กรแล้ว คงไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ทำไมต้องวางแผนเชิงกลยุทธ์

………จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง(ภายในและระหว่างประเทศ) จะส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างของธุรกิจไทยอย่างมาก แนวโน้มธุรกิจในอนาคต จะมีคู่แข่ง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกิดขึ้นมากมายมาตรฐานการบริหารจะกลายเป็นสากลมากขึ้น ธุรกิจเล็กจะอยู่ได้ ต้องหาพันธมิตรมาร่วมธุรกิจ

……….ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทุกธุรกิจต้องมีการวางแผนในเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากการแข่งขันในโลกธุรกิจไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้ ทุกธุรกิจจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเสรีทางการค้า- การลงทุน ผู้ที่อยู่เฉยไม่รู้ร้อน ไม่รู้หนาวกับสภาพการแข่งขัน คงไม่สามารถต่อสู้กับโลกของการแข่งขันได้ทางแก้ของธุรกิจเพื่อรับมือกับสภาพการแข่งขันของตลาดในอนาคต คือ ลดต้นทุนต่อหน่วยให้มากที่สุด กำหนดขนาดธุรกิจให้เหมาะสมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากที่สุด

………การทำตลาดในปัจจุบันจะเห็นว่า  หลายธุรกิจที่หันมาทำการตลาด ทางอินเตอร์เน็ต เนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยีนับวันมีมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะทำให้ธุรกิจสามรถเข้าถึงคนทั่วโลก และธุรกิจที่มีบทบาทมากที่สุดในขณะนี้คงหนีไม่พ้นธุรกิจเครือข่าย..MLM หรือเรียกอีกอย่างกว่า ธุรกิจเครือข่าย ขายตรง เนื่องจากลงทุนน้อย ได้ผลตอบแทนสูง คนที่มีงานทำอยู่แล้วก็สามารถทำเป็นพาร์ทไทม์ หรือ รายได้เสริม และสามารถที่บ้านได้ด้วย ธุรกิจลักษณะนี้ มีมากมายในปัจจุบัน แต่ละธุรกิจพยามโปรโมตตัวเอง ว่าเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก… ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่า..ผู้ที่คิดจะทำเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่..ตรงนี้ต้องวิเคราะห์ธุรกิจหลายธุรกิจ ว่าแต่ละธุรกิจมีจุดเด่น จุดด้อยอย่างไร..คุณลองค้นหาดู..และธุรกิจที่ดีและเหมาะสมกับคนไทยในยุคนี้มีแล้ว..ซึ่งเป็นธุรกิจของคนไทย..และมีและกำลังก้าวไปสู่ธุรกิจสากล..ในต้นปีใหม่นี้คงจะได้เห็นแน่นอน..

>>ค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ในตัวคุณ คลิ๊กที่นี่..

No related posts.

No Comments :(